Typografi

Typografi

Graphik er valgt som typesnitt, og kompletterer det konstruerte «Kristianske» alfabetet med sin funksjonelle og humanistiske fremtoning.

Graphik er en rik skriftfamilie med 9 vekter og 18 varianter, inspirert av den elegante enkelheten i europeiske sansseriffer fra det 20. århundre. Selv med denne rikheten, så anbefales det å redusere bruken av antall vekter og varianter samtidig. I de fleste tilfeller vil Graphik Medium til titler og Graphik Light til brødtekst og annet innhold være tilstrekkelig.

Ved bruk av fonter i Word-maler, Powerpoint-maler m.m benyttes fonten Arial. Se ellers intern designmanual.

Kontakt design@kristiania.no for informasjon om innkjøpte lisenser, eller kjøp lisens via lenken under.

Ved bruk av fonten Graphic til skoleoppgaver o.l er det fint om det sendes en henvedelse via faglig ansvarlig.

Kjøp lisens

Prøv skriftsnittet

Bokstavoversikt

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå!()?+=-&$#£%
Graphik har totalt 9 vekter og 18 varianter, hvor Graphik Light, Regular og Medium er de foretrukne.

En rik skriftfamilie

Graphik har totalt 9 vekter og 18 varianter, hvor Graphik Light, Regular og Medium er de foretrukne.