Studentgenerert innhold

Studentgenerert innhold

Slik merker du ditt studentarbeid

Mange studenter produserer arbeid både på print og på digitale flater. Dette kan dreie seg om blogger, filmer, foto, grafiske arbeid osv. I noen sammenhenger er det ønskelig at arbeidene er merket med tilhørighet til høyskolen, gjerne i form av logo. Vær obs på at dette ikke nødvendigvis er et krav fra høyskolens side. Spør emneansvarlig om du er i tvil om ditt arbeid bør merkes.

Høyskolen har liten eller ingen kontroll over innholdet i slike arbeider, og det er derfor viktig med tydelige retningslinjer for hvordan vår logo skal benyttes. Her følger tre mulige bruksområder:

1. Retningslinjer for merking av digitale studentarbeider

Digitale studentarbeider kan merkes med en enkel bildefil med høyskolens logo med tilhørende tekst: «Studentgenerert innhold – klikk her for mer informasjon». Ved å klikke på lenken vil du komme til følgende informasjonsside på høyskolens nettsider: https://kristiania.no/personvern

Screen Shot 2017-02-16 at 13.14.55

Det er utarbeidet ulike varianter av denne filen.
Klikk her for å laste de ned.

Last ned filen, velg egnet tagg og legg denne inn på ditt studentarbeid. Husk å gjøre filen klikkbar, og lenk den til oppgitt nettadresse: https://kristiania.no/personvern

2. Retningslinjer for merking av trykkede / fysiske studentarbeider

Fysiske studentarbeider kan merkes med en enkel bildefil med høyskolens logo med tilhørende tekst: «Dette innholdet/arbeidet er gjennomført som en del av undervisningen på Høyskolen Kristiania. Eier står selv ansvarlig for alt innhold. Høyskolen tar ikke ansvar for metoder, resultater eller konklusjoner gjort i dette arbeidet.». Det legges ikke opp til videre lenking.

Screen Shot 2017-02-16 at 13.14.44

Det er utarbeidet ulike varianter av denne filen.
Klikk her for å laste de ned (eps/pdf).

Last ned filen, velg egnet tagg og legg inn på ditt studentarbeid.

3. Andre sammenhenger

I sammenhenger som f.eks utstillinger e.l. hvor det ikke er naturlig å benytte de utarbeidede bildefilene kan man benytte følgende tekstbudskap:

Dette innholdet/arbeidet er gjennomført som en del av undervisningen på Høyskolen Kristiania. Eier står selv ansvarlig for alt innhold. Høyskolen tar ikke ansvar for metoder, resultater eller konklusjoner gjort i dette arbeidet.

Les mer om Høyskolens personvernregler på våre nettsider.

Høyskolens logo kan benyttes sammen med denne teksten. Høyskolens logo skal ikke benyttes uten denne følgeteksten.

Kopier selv ut teksten og benytt sammen med vår logo.
Vår logo kan du laste ned her.

Lykke til 🙂