Papir

Papir

Når det gjelder valg av papir til trykk skal dette være «humant» og tiltalende. Vi velger derfor heller ubestrøkne kvaliteter fremfor bestrøkne og glatte kvaliteter, som har en tendens til å virke noe mer fremmedgjørende.

Trykksaker fra Høyskolen Kristiania skal formidle kvalitet, soliditet, taktilitet og miljø. Papirvalget har betydning for den opplevelsen mottakeren får av trykksaken, og er slik med å understøtte den visuelle profilen.

I forhold til valg av papir er det er som regel ikke ønskelig å fremstå på en eksklusiv og overdådig måte, da dette kan virke som unødig pengebruk. Unntak kan gjøres ved spesielle anledninger som ved spesielle diplomer, jubileer, vitnemål o.l.

1. Til tradisjonell offset-trykk benyttes fortrinnsvis papiret Soporset eller tilsvarende.

Til trykking av årsrapport, studiemagasin og liknende trykksaker benyttes fortrinnsvis Soporset 300 g på omslag og Soporset 100 g i materien, eller tilsvarende kvaliteter.

Vi benytter i utgangspunktet ikke lavere gramvekt enn 100 g ved offset-trykk.

Avvik kan foretas ved behov.

2. Ved digital trykk benyttes Edixion offset eller tilsvarende.

Vi benytter i utgangspunktet ikke lavere gramvekter enn 80 g ved digitaltrykk.

Avvik kan foretas ved behov.

 

For Høyskolen Kristiania er alltid hensyn til miljøet viktig ved valg av trykktjenester. Alle våre leverandører skal produserer etter gjeldende miljøstandarder. Det er et mål at alle produksjoner så langt det er mulig også oppfyller kravene for Svanemerking.