Transformasjon

Transformasjon

Transformasjon er det konseptuelle fundamentet for vår visuelle identitet. Den benyttes for å aktivisere vår strategi «vi utvikler mennesker», gjennom design og kommunikasjon.

Transformasjon er et bilde på noe som forandrer seg uten å miste det som var utgangspunktet. Transformasjonen skjer på et personlig og faglig plan, men også på måten man forholder seg til andre mennesker på. Det er en prosess som bygger opp mot overgangen til et fremtidig yrke.

Transformasjon er beskrivende for forskjellen mellom utdanning og utvikling. Det tar utgangspunkt i hvordan høyskolen ser på sine studenter og sin egen rolle, hvordan man utvikler dem, og hvilke resultater det gir.

Høyskolen representerer selv en transformasjon fra en tradisjonell tilnærming som støper studenter i samme form, til en friere utviklingsform som ivaretar og gir rom for egenart og egne interesser i nært samspill med andre studenter, lærere og praksis.

Prosessen mot en ny identitet for Høyskolen Kristiania kom som et resultat av beslutningen om å slå sammen Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier – alle en del av Ernst G. Mortensens stiftelse.

Sammenslåingen skal bidra til å styrke høyskolens konkurransekraft gjennom å bygge en enda sterkere og mer attraktiv merkevare. Dette er et fremtidsrettet grep som nå tas for å stå enda bedre rustet inn mot de endringene som pågår i utdanningssektoren. Høyskolen skal bli en tydeligere og synligere aktør i tiden som kommer. Det er flere årsaker til at høyskolen nå velger å samle seg rundt ett felles merkenavn:

  • Det skal gir større kraft og tyngde å kommunisere som én høyskole.
  • Vi skal ta en sterkere markedsmessig posisjon.
  • Vi skal etablere en solid merkemodell som ruster høyskolen for videre vekst som skal stå seg over tid.
  • Vi skal bygge kraft og retning inn i én ny felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
  • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.