Typografi

Typografi

Graphik er valgt som typesnitt, og kompletterer det konstruerte «Kristianske» alfabetet med sin funksjonelle og humanistiske fremtoning.

Graphik er en rik skriftfamilie med 9 vekter og 18 varianter, inspirert av den elegante enkelheten i europeiske sansseriffer fra det 20. århundre. Selv med denne rikheten, så anbefales det å redusere bruken av antall vekter og varianter samtidig. I de fleste tilfeller vil Graphik Medium til titler og Graphik Light til brødtekst og annet innhold være tilstrekkelig.

Ved bruk av fonter i Word-maler, Powerpoint-maler m.m benyttes fonten Arial. Se ellers intern designmanual.

Kontakt design@kristiania.no for informasjon om innkjøpte lisenser, eller kjøp lisens via lenken under.

Kjøp lisens

Prøv skriftsnittet

Bokstavoversikt

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå!()?+=-&$#£%
Graphik har totalt 9 vekter og 18 varianter, hvor Graphik Light, Regular og Medium er de foretrukne.

En rik skriftfamilie

Graphik har totalt 9 vekter og 18 varianter, hvor Graphik Light, Regular og Medium er de foretrukne.